Cổ góp điện

Cổ góp điện là sản phẩm chuyên dụng dùng trong tang quấn cáp, trong các máy lọc nước, trong cối xay gió, ... Công ty Tuấn Đạt chuyên cung cấp cổ góp điện chuyên dùng cho mọi ngành.