Ray C cầu trục

Ray C cầu trục là thanh bằng sắt có cầu tạo dạng chữ C dùng để treo dây điện cho cầu trục. Ray C cầu trục hoạt động bao gồm cả 1 hệ gọi là hệ ray C cầu trục.