Dầm biên cầu trục

Dầm biên cầu trục còn được gọi là bộ dầm biên cầu trục vì có các chi tiết khác đi kèm theo. Dầm biên cầu trục có 4 bánh xe, hộp dầm và cao su giảm chấn.