Palang cầu trục

Palang cầu trục là thiết bị mà bất kì cầu trục nào cũng phải cần có. Công ty Tuấn Đạt nhập khẩu và cung cấp palang cầu trục của nhiều hãng trên thế giới.