Điều khiển cầu trục

Điều khiển cầu trục là thiết bị dùng để vận hành cầu trục theo ý muốn của con người. Điều khiển cầu trục gồm điều khiển có dây và điều khiển từ xa cầu trục.