Cổ góp điện

Cổ góp điện hay còn được gọi là cổ góp điện chổi than, vành cổ góp, vành góp điện. Cổ góp điện có loại 2 pha, 3 pha, 4 pha, 5 pha, 6 pha, 8 pha, 9 pha.