Chổi tiếp điện cầu trục

Chổi tiếp điện cầu trục được dùng để truyền điện cho cầu trục theo kiểu tiếp xúc. Vì dẫn điện kiều tiếp xúc nên được gọi là chổi tiếp điện cầu trục.